ОХЛАДЕНИ ТОВАРИ

Охладени товари са предимно плодове, зеленчуци, месо, цветя, фармацевтични продукти. Има много други стоки, които се нуждаят от постоянна температура, за да се запазят свежи и в оптимални условия.

Като професионалисти, специализирани в хладилния международен транспорт, ние гарантираме на всички наши клиенти оптимални условия за превозваните товари. С постоянно наблюдение на температурата можем да направим малки корекции по време на транспорта ако е необходимо, така че вашият товар да бъде в оптимална среда.