ЧАСТИЧНИ ТОВАРИ

Частични са товарите, които не могат да запълнят едно цяло ремарке. В много случаи стоки от същия тип могат да бъдат натоварени в едно и също ремарке.

Предлагаме тази услуга в повечето случаи само за конвенционални стоки от общ характер, поради ограниченията и изискванията за хладилни и замразени товари. Например немогат да се смесят два вида стоки, когато хладилният товар е храна, която не може да бъде смесена с друга храна или обикновена стока.